Acrreditatie trombosedienst is verlengt

Acrreditatie trombosedienst is verlengt

ISO 15189 accreditatie is verlengd!

Op 24 juli 2019 is een controlebezoek uitgevoerd bij de Stichting Rode Kruis Trombosedienst NederVeluwe in Ede uitgevoerd. Tijdens de beoordeling is door de teamleider en de vakdeskundigen
steekproefsgewijs getoetst in hoeverre het kwaliteitsmanagementsysteem, zoals dat is vastgelegd in het kwaliteitshandboek en onderliggende documenten, voldoet aan de criteria van de NEN-EN- ISO 15189:2012 en de aanvullende criteria zoals vermeld in NEN-EN- ISO 22870 en de
veldnormen van de FNT.

Geen reactie's

Geef een reactie