Auteur: Judith Meidam

In april-mei 2018 is er door de firma Intergron in opdracht van de Trombosedienst Neder-Veluwe een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de cliënten en ketenpartners van de Trombosedienst Neder-Veluwe. De resultaten van dit tevredenheidsonderzoek onder onze cliënten vindt u door op de onderstaande link te klikken: De resultaten van...

Er is een privacy-beleid voor cliënten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u meer privacy-rechten. Hierdoor heeft u meer controle op wat de Trombosedienst van u weet. Als cliënt heeft u recht op privacy bij de verwerking van uw persoonsgegevens. De Trombosedienst werkt volgens het privacyreglement dat...