Auteur: Judith Meidam

ISO 15189 accreditatie is verlengd! Op 24 juli 2019 is een controlebezoek uitgevoerd bij de Stichting Rode Kruis Trombosedienst NederVeluwe in Ede uitgevoerd. Tijdens de beoordeling is door de teamleider en de vakdeskundigen steekproefsgewijs getoetst in hoeverre het kwaliteitsmanagementsysteem, zoals dat is vastgelegd in het kwaliteitshandboek en...

In april-mei 2018 is er door de firma Intergron in opdracht van de Trombosedienst Neder-Veluwe een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de cliënten en ketenpartners van de Trombosedienst Neder-Veluwe. De resultaten van dit tevredenheidsonderzoek onder onze cliënten vindt u door op de onderstaande link te klikken: De resultaten van...

Er is een privacy-beleid voor cliënten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u meer privacy-rechten. Hierdoor heeft u meer controle op wat de Trombosedienst van u weet. Als cliënt heeft u recht op privacy bij de verwerking van uw persoonsgegevens. De Trombosedienst werkt volgens het privacyreglement dat...