Auteur: trombosedienst

Enig tijd geleden heeft een deel van onze cliënten op ons verzoek een enquête ingevuld over hun ervaringen met de dienstverlening van onze trombosedienst. De resultaten van deze enquête zijn bekend en wij zijn verheugd dat u ons zeer positief heeft beoordeeld. Op een schaal van...

Op televisie en in de krant wordt steeds meer verteld over nieuwe antistollingsmedicijnen. Deze kunnen, als ze voor u geschikt zijn, het middel dat u nu gebruikt bij de trombosedienst gaan vervangen. Deze nieuwe geneesmiddelen worden gebruikt zonder de controle van de trombosedienst. Graag informeren...