Belangrijke informatie over Coronavaccinatie bij het gebruik van antistolling

Belangrijke informatie over Coronavaccinatie bij het gebruik van antistolling

Geachte heer, mevrouw,

U krijgt de komende weken of maanden een uitnodiging voor vaccinatie met het Corona-vaccin. Dit is een injectie in een spier van de bovenarm. Deze vaccinatie is veilig, ook bij gebruik van bloedverdunners. Zeker als op het moment van de injectie de INR onder de 3,5 is. Er kan door de injectie een bloeduitstorting optreden op de prikplek in de arm. Maar, het niet vaccineren is in deze rare tijd een groter risico dan het risico op een bloeduitstorting.

Wat adviseren wij u:

 • Krijgt u een uitnodiging voor vaccinatie met het Corona-vaccin? Geef de datum door aan de trombosedienst. Dat kan:
  • op telefoonnummer 0318-62 36 32
  • via e-mail: info@trombosedienst-ede.nl
  • als uw INR-controle nog voor de vaccinatie gebeurt, kunt u de datum ook door-geven aan de medewerker die de controle uitvoert.
 • Was de laatste INR-meting voor de vaccinatie (te) hoog (INR hoger dan 3.5)? Dan moet u zeker contact opnemen met de trombosedienst, om te zorgen dat de INR op het mo-ment van vaccineren niet te hoog is.
 • Na de vaccinatie de prikplek 2 minuten stevig af (laten) drukken, niet wrijven.
 • Bij de volgende controle het vaccinatiebewijs laten zien aan de medewerker bloedafname. Er wordt dan gevraagd of er complicaties zijn opgetreden.
 • Bij vragen, voel u vrij om contract met ons op te nemen.

Twee andere actuele zaken:

 • Geef aan de trombosedienst door als u onverhoopt klachten hebt die kunnen passen bij een Corona-infectie of als wordt getest op Covid-19.
 • Er is in Nederland helaas een tijdelijk tekort van het antistollingsmedicijn fenprocoumon (Marcoumar). Het kan zijn dat uw apotheek de fenprocoumon tabletten niet kan leve-ren. De verwachting is dat uiterlijk 1 maart de tabletten weer voorradig zijn. Als u fen-procoumon gebruikt en u voorziet dat u tot 1 maart niet genoeg tabletten is huis hebt, verzoek ik u om contact met de trombosedienst op nemen. Wij zullen samen met uw apotheek en zo nodig uw behandelend arts kijken naar een alternatief.

namens de Trombosedienst,

dr. Henk J. Adriaansen, medisch leider

Wij hebben alles in het werk gesteld ervoor te zorgen, dat deze brief niet wordt verstuurd naar patiënten, die niet meer onder onze behandeling zijn. Mocht u deze brief onverhoopt ten on-rechte ontvangen, dan verzoeken wij u hiervan melding te maken. Wij kunnen dan zo nodig maatregelen nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

 

 

 

20210114.Infobrief Covid-vaccinatie en Fenprocoumontekort

Geen reactie's

Geef een reactie