Nieuws

Informatie over de Trombosedienst en het corona-virus Update van 9 oktober 2020   Klik hier voor de meest recente openingstijden van onze prikposten   Onze trombosedienst heeft als belangrijke taak het afnemen van bloedmonsters, zowel voor de antistollingsbehandeling als voor het huisartsenlaboratorium. Wij doen ons uiterste best om deze taken...

Stichting Rode Kruis Trombosedienst Neder-Veluwe Postbus 9025 6710 HN Ede tel 0318-624191 (bereikbaar tussen 9:00 - 16:30 uur) zoekt per direct voor de zomerperiode Verpleegkundigen of geneeskunde studenten voor de functie van medewerker bloedafname met ervaring in het veneus afnemen van bloedmonsters.   De werkzaamheden vinden globaal plaats tussen 8:00 en 14:00 uur...

Ede/ 22 november 2019 Deze brief is voor u belangrijk als u bij zorgverzekeraar VGZ verzekerd bent of misschien van plan bent in 2020 naar VGZ over te stappen. Onze trombosedienst zal namelijk in 2020 geen contract sluiten met VGZ. De uitleg en redenen vindt u op de andere...

ISO 15189 accreditatie is verlengd! Op 24 juli 2019 is een controlebezoek uitgevoerd bij de Stichting Rode Kruis Trombosedienst NederVeluwe in Ede uitgevoerd. Tijdens de beoordeling is door de teamleider en de vakdeskundigen steekproefsgewijs getoetst in hoeverre het kwaliteitsmanagementsysteem, zoals dat is vastgelegd in het kwaliteitshandboek en...

In april-mei 2018 is er door de firma Intergron in opdracht van de Trombosedienst Neder-Veluwe een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de cliënten en ketenpartners van de Trombosedienst Neder-Veluwe. De resultaten van dit tevredenheidsonderzoek onder onze cliënten vindt u door op de onderstaande link te klikken: De resultaten van...

Er is een privacy-beleid voor cliënten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u meer privacy-rechten. Hierdoor heeft u meer controle op wat de Trombosedienst van u weet. Als cliënt heeft u recht op privacy bij de verwerking van uw persoonsgegevens. De Trombosedienst werkt volgens het privacyreglement dat...

Enig tijd geleden heeft een deel van onze cliënten op ons verzoek een enquête ingevuld over hun ervaringen met de dienstverlening van onze trombosedienst. De resultaten van deze enquête zijn bekend en wij zijn verheugd dat u ons zeer positief heeft beoordeeld. Op een schaal van...

Op televisie en in de krant wordt steeds meer verteld over nieuwe antistollingsmedicijnen. Deze kunnen, als ze voor u geschikt zijn, het middel dat u nu gebruikt bij de trombosedienst gaan vervangen. Deze nieuwe geneesmiddelen worden gebruikt zonder de controle van de trombosedienst. Graag informeren...