Ik heb een klacht

Ik heb een klacht. Wat nu?

Indien u een klacht heeft over onze medische zorg en dienstverlening, dan willen wij dat graag van u weten. We kunnen dan samen met u kijken of we ons werk kunnen verbeteren en wat we zouden kunnen doen om u als klager zo goed mogelijk tevreden te stellen.
Als u een klacht heeft dan kunt u dit bij contacten met één van onze medewerkers melden.
De (telefoon)medewerker noteert dan de klacht en draagt deze over aan de leiding van de trombosedienst welke de verdere klachtbehandeling op zich neemt. U hoeft natuurlijk niet te wachten met het indienen van een klacht tot het eerstvolgende contact met de trombosedienst.
Ook schriftelijk of per email kunt u uw klacht melden. In verband met de privacywetgeving zal vanuit de trombosedienst een telefonische of schriftelijke reactie (niet via e-mail) volgen. De telefoonmedewerker noteert uw gegevens en klacht en draagt deze informatie over aan de leiding

 

Behandeling klacht

 

Overleg met de trombosedienst

Wij streven ernaar om klachten zoveel mogelijk direct en snel met de klager naar tevredenheid af te handelen. Wij nemen in principe binnen twee werkdagen contact op met de klager om meer informatie over de klacht te verkrijgen. Daarna wordt de klacht binnen onze organisatie besproken en de uitkomst daarvan wordt met u besproken, tenzij u aangeeft daar geen behoefte aan te hebben. U wordt zodoende op de hoogte gehouden van de voortgang van de afhandeling van de klacht en over de manier waarop deze in de toekomst proberen te voorkomen. Ook als het voorkómen van uw klacht voor ons niet mogelijk is, stellen we u hiervan op de hoogte.

Afsluitend wordt u gevraagd hoe u vindt dat wij met uw klacht zijn om gegaan. Zowel u als wij zijn er immers bij gebaat dat u tevreden bent over onze klachtafhandeling.

Komt u er in eerste instantie niet met ons uit?

Het kan voorkomen dat onze afhandeling van uw klacht u niet tevreden stemt.
In dat geval kunt u worden bijgestaan door de klachtenfunctionaris mw. mr. C. Laupman, die onafhankelijk werkt van onze trombosedienst. Als u dat wenst dan brengen wij u met deze klachtenfunctionaris in contact. Zij zal u helpen de klacht nogmaals onder onze aandacht te brengen om zo tot een oplossing te komen.
Aan de werkzaamheden van de klachtenfunctionaris zijn voor u geen kosten verbonden.

 

Vindt u ook in tweede instantie bij ons geen gehoor?

Indien u er met ons definitief niet uitkomt, heeft u de mogelijkheid de klacht te melden bij de Geschillencommissie Zorginstellingen in het kader van de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg). Onze dienst is hiertoe aangesloten bij het zgn. Klachtenportaal.
Wij zullen u op deze mogelijkheid wijzen indien het kennelijk niet lukt u tevreden te stellen. Onze klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht en onvrede goed te formuleren en aan te brengen bij de Geschillencommissie.