informatie over VGZ verzekering in 2020

informatie over VGZ verzekering in 2020

Ede/ 22 november 2019

Deze brief is voor u belangrijk als u bij zorgverzekeraar VGZ verzekerd bent of misschien van plan bent in 2020
naar VGZ over te stappen.
Onze trombosedienst zal namelijk in 2020 geen contract sluiten met VGZ. De uitleg en redenen vindt u op de
andere kant van deze brief. Voor u heeft dit mogelijk belangrijke gevolgen. Ik zet hier de mogelijke situaties
en gevolgen op een rijtje, zodat u zelf weet welke keuzes u kunt maken.

Mogelijkheid 1:
U zorgt ervoor dat u in 2020 niet bij VGZ verzekerd bent. U kunt dan gewoon bij onze trombosedienst onder
behandeling blijven en ontvangt geen nota’s van ons. Deze gaan naar de verzekeraar die u gekozen heeft
en worden vergoed, tenzij u uw eigen risico nog niet gebruikt heeft. In dat geval ontvangt u een nota van de
door uw gekozen verzekeraar voor de kosten die binnen het eigen risico vallen.

Mogelijkheid 2:
U besluit in 2020 bij VGZ verzekerd te zijn en laat uw trombosedienst-behandeling overnemen door de door
VGZ geselecteerde trombosedienst. Wij staken in dat geval de behandeling en dragen uw dossier over aan
deze andere trombosedienst van buiten de Gelderse Vallei. U krijgt dan geen nota’s. Deze gaan naar VGZ
en worden vergoed, tenzij u uw eigen risico nog niet gebruikt heeft. In dat geval ontvangt u een nota van
VGZ voor de kosten die binnen het eigen risico vallen.

Mogelijkheid 3:
U besluit in 2020 bij VGZ verzekerd te zijn en wilt tegelijkertijd bij onze trombosedienst onder behandeling
blijven. In dat geval zullen wij u nota’s gaan sturen. Deze nota’s kunt u indienen bij VGZ, maar zij zullen u er
slechts een deel van terugbetalen, voor zover het niet onder uw eigen risico valt. De eventuele terugbetaling
zal minder dan driekwart van onze nota zijn. U vindt de tarieven die we u in rekening zullen gaan brengen op
de achterzijde van deze brief.

Samengevat kunt u ervoor kiezen om:

 1.  Ervoor te zorgen in 2020 niet bij VGZ verzekerd te zijn. Als u nu in 2019 bij VGZ verzekerd bent dan
  moet u bij hen voor 31 december 2019 opzeggen en uiterlijk 31 januari 2020 aangemeld zijn bij een
  andere zorgverzekeraar. (mogelijkheid 1)
 2. Bij VGZ te blijven of u daar te gaan verzekeren in 2020 en met VGZ mee te gaan naar een andere
  trombosedienst. (mogelijkheid 2)
 3. Bij VGZ te blijven of u daar te gaan verzekeren in 2020, bij onze trombosedienst te blijven en dus
  nota’s te krijgen die u maar gedeeltelijk door VGZ vergoed krijgt. (mogelijkheid 3)

Ik vind het vervelend u hiermee te moeten confronteren maar leg de verantwoordelijkheid voor deze situatie
geheel bij VGZ, zoals u op de andere kant van deze brief kunt lezen.

Met vriendelijke groet,
Ron van ’t Land / arts-directeur trombosedienst

Lees meer: 2019-11-22 Brief over VGZ