Nieuws

 

 

Er is een privacy-beleid voor patiënten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u meer privacy-rechten. Hierdoor heeft u meer controle op wat de Trombosedienst...

Enig tijd geleden heeft een deel van onze cliënten op ons verzoek een enquête ingevuld over hun ervaringen met de dienstverlening van onze...