Nieuws

 

 

Per 1 januari 2021 wordt Stichting Rode Kruis Trombosedienst Neder-Veluwe onderdeel van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei als gevolg van een juridische fusie waarbij de Stichting Rode Kruis Trombosedienst Neder-Veluwe als zelfstandige organisatie ophoudt te bestaan.   Voor uw zorgverlening en in de wijze waarop Stichting Rode Kruis Trombosedienst Neder-Veluwe is georganiseerd wijzigt vooralsnog niets.   Het personeel dat voorheen bij de Trombosedienst in dienst was, treedt met ingang van 1 januari 2021 in dienst bij Ziekenhuis Gelderse Vallei.

ISO 15189 accreditatie is verlengd! Op 24 juli 2019 is een controlebezoek uitgevoerd bij de Stichting Rode Kruis Trombosedienst NederVeluwe in Ede uitgevoerd. Tijdens...

In april-mei 2018 is er door de firma Intergron in opdracht van de Trombosedienst Neder-Veluwe een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de cliënten en ketenpartners...

Er is een privacy-beleid voor cliënten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u meer privacy-rechten. Hierdoor heeft u meer controle op wat de Trombosedienst...

Enig tijd geleden heeft een deel van onze cliënten op ons verzoek een enquête ingevuld over hun ervaringen met de dienstverlening van onze...