Behandeling met antistollingsmiddelen

Geachte heer, mevrouw,

U bent voor uw antistollingsbehandeling (behandeling met `bloedverdunners’) door uw huisarts, specialist of specialist ouderenzorg verwezen naar onze trombosedienst. U gaat daarom nu met ons een behandelovereenkomst aan.

Wij begrijpen dat het voor u een behoorlijke belasting is om steeds opnieuw bloed te moeten laten prikken om te weten hoeveel tabletjes van het antistollingsmiddel u moet gebruiken. Toch is het voor uw gezondheid een hele effectieve en belangrijke behandeling. Natuurlijk willen we die zo goed en veilig mogelijk in samenwerking met u uitvoeren. U ontvangt van ons een uitgebreid informatiepakket waarvan wij hopen dat het voor u voldoende informatie bevat.

U kunt van onze trombosedienst het volgende verwachten:

 • Wij voeren de behandeling uit volgens algemene criteria van goede antistollingszorg en wij hebben deze kwaliteit goed op orde.
  Dit betekent dat wij kwaliteitsprotocollen gebruiken, dat onze medewerkers goed opgeleid en getraind zijn en dat wij open staan voor overleg met u over de behandeling.
 • Dat de trombosedienst geaccrediteerd is volgens strikte kwaliteitsnormen.
  Op die manier stellen wij steeds weer vast dat wij de kwaliteit kunnen leveren waar u recht op hebt.
 • Wij gebruiken bij de vaststelling van uw dosering van het antistollingsmiddel een stollingstest uit het bloed, de INR.
  Indien wij bloed afnemen uit een ader, dan wordt de INR-test voor ons uitgevoerd door het laboratorium van Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede.
  Samen met dat laboratorium zien wij toe op de betrouwbaarheid van de INR-uitslag.
 • Wij zijn goed bereikbaar.
  Onze bereikbaarheid treft u aan in het informatiemateriaal en op de website.
  Vaak bevindt één van onze priklocaties zich bij u in de buurt.
  Indien het voor u medisch gezien niet mogelijk is zelfstandig of onder begeleiding naar een priklocatie te komen, dan kunnen wij aan huis prikken.
  Als u altijd aan huis geprikt moet worden, dan is daarvoor een schriftelijk verzoek van de huisarts of specialist nodig.
 • Wij staan open voor uw kritiek.
  Daarom kunt u bij ons altijd terecht voor vragen en klachten. Als u er met ons niet uitkomt, dan kunt u beschikken over een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Informatie hierover vindt u op de website www.trombosedienst-ede.nl of kunt u via onze medewerkers vragen.
 • Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.
  Dit betekent dat wij uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming doorgeven aan anderen. Als uitzondering geldt het doorgeven van gegevens die belangrijk zijn voor deze behandeling aan anderen die direct betrokken zijn bij uw antistollingsbehandeling (bijvoorbeeld uw huisarts). In deze gevallen wordt uw toestemming niet door ons gevraagd omdat wij ervan uitgaan dat deze gegevensuitwisseling gewoon bij de behandeling hoort.

 

Voor een goede behandeling is het nodig dat wij goed met elkaar samenwerken.
Daarom is het belangrijk dat:

 • U ons zelf op de hoogte stelt van zaken die van belang zijn voor een goede behandeling. Wat voor zaken dat zijn, kunt u vinden in het verstrekte informatiemateriaal en op onze website.
 • U de door ons gegeven instructies (bijvoorbeeld dosering, moment van INR-controle, etcetera) nauwkeurig opvolgt of met ons overlegt, indien dat onmogelijk is of indien u het met de gegeven instructie niet eens bent.
 • U voor ons op de dag van INR-controle goed bereikbaar bent omdat wij eventuele direct noodzakelijke instructies moeten kunnen doorgeven.

 

Wij hopen dat onze informatie bijdraagt aan een goede behandeling met zo min mogelijk ongemak. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt dat natuurlijk altijd aan onze medewerkers melden.

 

Met vriendelijke groet,
Stichting Rode Kruis Trombosedienst Neder-Veluwe

Ron van ’t Land
Arts-directeur