Behandeling met antistollingsmiddelen

Geachte heer, mevrouw,

U bent voor uw antistollingsbehandeling (behandeling met `bloedverdunners’) verwezen naar onze trombosedienst.
De behandeling die wij u bieden, is voor uw gezondheid heel effectief en belangrijk.

Onze organisatie is er volledig op gericht om samen met u een zo veilig mogelijke behandeling aan te bieden. U ontvangt van ons een informatiepakket.
Wettelijk zijn wij verplicht met u een overeenkomst aan te gaan over de behandeling.

De trombosedienst (hierna genoemd: ‘De dienst’) biedt u het volgende aan:

 • De dienst voert de behandeling uit volgens algemene criteria van goede antistollingszorg.
  Er worden kwaliteitsprotocollen gebruikt, de medewerkers zijn goed opgeleid en getraind en de dienst staat open voor overleg met u over de behandeling.
 • De dienst is geaccrediteerd volgens strikte kwaliteitsnormen, waardoor steeds weer vastgesteld kan worden dat de dienst de kwaliteit kan leveren waarop u recht heeft.
 • Uw dosering wordt bepaald aan de hand van het resultaat van een bloedtest waarin uw stollingswaarde (INR) wordt gemeten.
  • Indien de dienst bloed afneemt uit een ader, wordt de INR-test uitgevoerd door het laboratorium van Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. De uitslag is in de regel nog dezelfde dag beschikbaar. Samen met dat laboratorium ziet de dienst toe op de betrouwbaarheid van de INR-uitslag.
 • De dienst neemt bloed bij u af op één van de priklocaties bij u in de buurt.
  • Indien het voor u medisch gezien niet mogelijk is (onder begeleiding) naar een priklocatie te komen en u heeft hiervoor een schriftelijke verklaring van de huisarts of specialist, dan kunt u aan huis geprikt worden.
 • De dienst is voortdurend gericht op verbetering van uw behandeling en staat dan ook open voor uw kritiek.
  Wij nodigen u uit vragen te stellen en klachten te uiten. Als u zich onvoldoende gehoord voelt, kunt u zich laten bijstaan door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt de medewerkers hiernaar vragen.
  Informatie hierover vindt u tevens op de website www.trombosedienst-ede.nl.
 • De dienst houdt zich aan de AVG (Algemene verordening Gegevens).
  Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming worden doorgegeven aan anderen. Gegevens die belangrijk zijn voor uw behandeling worden wel gecommuniceerd aan anderen die direct betrokken zijn bij uw antistollingsbehandeling (bijvoorbeeld uw huisarts). Deze gegevensuitwisseling hoort bij de behandeling.

De antistollingsbehandeling vereist een goede samenwerking tussen de dienst en u en is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • U stelt de dienst op de hoogte van zaken die van belang zijn voor uw behandeling. Informatie hierover heeft u ontvangen en is tevens te vinden op www.trombosedienst-ede.nl.
 • U volgt de instructies (dosering, moment van INR-controle, etcetera) nauwkeurig op. Indien u de instructies niet kunt opvolgen of u heeft een bezwaar, neemt u altijd contact op met de dienst.
 • U bent op de dag van INR-controle goed bereikbaar. Noodzakelijke instructies moeten immers kunnen worden doorgegeven.

Onze medewerkers realiseren zich dat een antistollingsbehandeling belastend is en veel van de cliënt vraagt. Zij doen hun uiterste best de belasting tot het minimum te beperken, zonder in te boeten aan uw veiligheid.

Met vriendelijke groet,
Stichting Rode Kruis Trombosedienst Neder-Veluwe

R.P. van ‘t Land
Arts-directeur