Trombosedienst Neder-Veluwe

Algemeen

De Stichting Rode Kruis Trombosedienst Neder-Veluwe bestaat al ruim veertig jaar. Het is een zelfstandige organisatie, dus geen onderdeel van het ziekenhuis, maar er wel in gevestigd. De trombosedienst is lid van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten.

Naast het uitvoeren van de behandeling met antistollingsmiddelen neemt onze trombosedienst bloed af voor het huisartsenlab. Hierdoor kunt u in uw eigen woonplaats terecht, of desnoods aan huis geprikt worden. Uw huisarts of specialist krijgt nog dezelfde dag elektronisch van het ziekenhuis de uitslagen.

trombosedienstnv

Kwaliteit

De trombosedienst is een organisatie met een hoog kwaliteitsniveau en beschikt ook over het landelijke kwaliteitscertificaat van de Raad voor Accreditatie voor medische laboratoria. Alle medewerkers zijn intensief geschoold m.b.t. de diverse vormen van trombose en de behandeling met de antistollingsmiddelen acenocoumarol en fenprocoumon.

Rondom de 90 % van onze patiënten is onder behandeling bij huisartsen en medisch specialisten in ziekenhuis Gelderse Vallei. Daarom is de goede samenwerking met dit ziekenhuis voor u van groot belang. De hoofdlocatie van de trombosedienst is dan ook in het ziekenhuis gehuisvest om het overleg tussen ziekenhuis optimaal te houden. Als dat nodig is dan zijn de lijnen tussen trombosedienst, huisartsen en medisch specialisten kort. Zo levert de regio maatwerk om trombose bij u te behandelen of te voorkomen.

Bij de trombosedienst werken artsen welke speciaal zijn opgeleid in het werk rond trombose en antistolling. De Federatie van Nederlandse Trombosediensten zorgt er voor dat onze artsen en alle andere medewerkers altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

Bestuur

De dagelijkse leiding van de trombosedienst berust bij de directeur en de hoofdmedewerker.

De directeur is de heer R.P. (Ron) van ’t Land, voormalig huisarts en inmiddels al lange tijd gespecialiseerd in de trombosezorg. Mevrouw A.A.H.M. (Agnes) Baak is hoofdmedewerker. Zij heeft een brede ervaring met het werk van de trombosedienst.

De directeur legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht (RvT) welke samengesteld is uit 5 leden ( klik hier voor de leden) met veel deskundigheid op de benodigde terreinen.
De uitgangspunten voor goed besturen en goed toezicht zijn vastgelegd in o.a. de  Good Governance-code Zorg welke desgewenst bij onze trombosedienst opgevraagd kan worden.

De beloning van de directeur en leden van de RvT voldoen aan de wettelijke eisen van o.a. de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT). De beloning van de leden van de RvT voldoen daarnaast ook aan de Adviesregeling van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg).
Meer informatie is te vinden in de jaarcijfers.

 

De Raad van toezicht heeft voor de toekomst een visiedocument opgesteld. Klik hier voor het visiedocument