Trombosediensten Nederland

Adressenlijst trombosediensten

Klik hier voor het opzoeken van adresgegevens van alle trombosediensten in Nederland.

Koepelorganisatie Trombosediensten:

Federatie van Nederlandse Trombosediensten

Rijnsburgerweg 10                                         
2333 AA Leiden

Telefoon: 071 – 561 7776
E-mail: fnt@fnt.nl
Website: www.fnt.nl

De Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) is de koepelorganisatie van de Nederlandse trombosediensten. Het doel van de FNT is het bevorderen van de kwaliteit van de antistollingsbehandeling in Nederland.