Privacy-beleid voor patiënten

Privacy-beleid voor patiënten

Er is een privacy-beleid voor patiënten.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u meer privacy-rechten. Hierdoor heeft u meer controle op wat de Trombosedienst van u weet.

Als cliënt heeft u recht op privacy bij de verwerking van uw persoonsgegevens. De Trombosedienst werkt volgens het privacyreglement dat is gebaseerd op de kaders uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) , de wet AVG en de Europese wet GDPR (Global Data Protection Regulation).Lees hier meer