Vacature – Statutair directeur

Vacature – Statutair directeur

Stichting Rode Kruis
TROMBOSEDIENST
‘Neder-Veluwe’
Postbus 9025 6710 HN Ede
tel 0318 624191 (9.00-16.30)

Wegens voorgenomen vertrek van de huidige directeur heeft de Stichting Rode Kruis Trombosedienst Neder-Veluwe per 1 januari 2019 een vacature voor een:

 

Arts / Statutair directeur

van de Stichting Rode Kruis Trombosedienst Neder Veluwe voor circa 0,6 fte

 

Per 1 september 2019 zal de huidige statutair-directeur zijn werkzaamheden hebben beëindigd vanwege vervoegde pensionering. In de periode hieraan voorafgaand zullen er effectief minder uren gemaakt wor- den omdat er openstaande vakantie- en PLB-uren opgebruikt zullen worden.
Voor de opvolger is het belangrijk dat de werkzaamheden en de positie van de trombosedienst zich in een fase van verandering bevindt, welke de komende 3 tot 5 jaar sterk bepalend zal zijn. Enerzijds neemt het productievolume af door de introductie van “concurrerende” antistollingsmiddelen, anderzijds is er (mede hierdoor geïnitieerd) een ontwikkeling gaande in de richting van een regionaal antistollingscentrum. Deze omgevingsfactoren bepalen in belangrijke mate de managementopdracht voor de statutair directeur. Met betrekking tot deze vacuture is het volgende van belang:

  • De precieze formatieomvang zal i.o.m. de geselecteerde kandidaat worden vastgesteld
  • Er wordt nadrukkelijk gezocht naar een arts met brede managementcompetentie
  • De vestigingsplaats is Ede
  • De inwerkperiode is van 1 januari tot 1 september 2019, waarna de functie formeel zal worden overgedragen.
  • Salariëring zal nader worden vastgesteld met als kaders de CAO Ziekenhuizen en de Wet Normering Topinkomens voor de Zorg (WNTZ)
  • De trombosedienst is een goed functionerende organisatie welke is geaccrediteerd conform ISO 15189 en ISO 22870
  • Op de website www.trombosedienst-ede.nl is onder “vacatures” een uitgebreid functieprofiel gepubliceerd
  • Een assessment zal deel uitmaken van de selectieprocedure

 


Download hier het uitgebreide functieprofiel


 

Geïnteresseerden kunnen de interesse door middel van een sollicitatiebrief en curriculum vitae voor 15 oktober kenbaar maken aan de huidige directeur, R.P. (Ron) van ’t Land, via het emailadres vantlandr@trombosedienst-ede.nl.
Indien u telefonisch informatie wilt inwinnen dan is dit, in verband met vakantie, mogelijk tussen 1 en 15 oktober en vragen wij u per email een telefonische afspraak te maken.

Solliciteren

Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Upload uw sollicitatiebrief:
Upload uw CV: