Bijzondere situaties

Optreden van ernstige bloedingen

+ Bloedingen op vitale plaatsen of gepaard gaande met een forse hoeveelheid  bloedverlies kunnen ernstige gevolgen voor de patiënt hebben. De INR kan door  de bloeding stijgen waardoor het bloeden toeneemt. Goede klinische inschatting  is dan ook op zijn plaats. Bij twijfel kan contact opgenomen met de  trombosedienst. In urgente situaties zal tijdige verwijzing naar de tweede lijn de  meest verstandige optie zijn. In het algemeen zijn er drie interventies mogelijk:

+Het niet laten innemen van de VKA. Dit zal bij ernstige bloedingen een te langzaam effect hebben en bij het langwerkende fenprocoumon zinloos zijn.

+Het innemen van (10 mg) vitamine-K. Dit kan per os. De werking wordt na circa 4 tot 5 uur zichtbaar en is na 36 tot 48 uur maximaal. Intraveneuze toediening versnelt het effect met circa 1 uur. Intramusculaire toediening is gecontraïndiceerd vanwege het risico op een ernstig spierhematoom.

+Het toedienen van stollingsfactoren. Dit leidt tot een directe daling van de INR tot normale niveaus, maar kan alleen in de tweede lijn gerealiseerd worden.

Optreden van niet-ernstige bloedingen

De meeste bloedingen bij de behandeling met VKA’s zijn weliswaar vervelend voor de patiënt maar in medisch opzicht niet bedreigend. Voorbeelden zijn kleine huidbloedingen, hematurie en subconjunctivale bloedingen. Vaak zal ingrijpen in de VKA-dosering of het geven van vitamine-K niet noodzakelijk zijn. Onnodig ingrijpen is voor veel patiënten ongewenst vanwege het trombo-embolierisico.

Voorkeur heeft het eerst bepalen van de INR. U kunt hiertoe met de trombosedienst contact opnemen. Tijdens praktijkuren kan dat rechtstreeks via telefoonnummer 0318-624191. Tijdens de ANW-diensten kunt u via de receptie van het ziekenhuis Gelderse Vallei met de dienstdoende trombosedienstmedewerker in contact worden gebracht.

Niet ingenomen tabletten

Mocht uw patiënt vragen hebben over het per ongeluk vergeten van de tabletten dan kan deze altijd bij de trombosedienst terecht. Tijdens ANW-diensten kan dit door een boodschap in te spreken in het antwoordapparaat dat om de paar uur door ons wordt beluisterd. De patiënt wordt dan door ons teruggebeld. Op zaterdag staat onze telefoon voor patiënten tussen 16 en 17 uur open, zonder tussenkomst van een antwoordapparaat, voor dit soort vragen of voor melding van het niet hebben ontvangen van de doseerkalender. De patiënten zijn door ons over deze bereikbaarheid geïnformeerd.

Interacterende medicatie

De regionale apotheken hebben een signaleringssysteem m.b.t. co-medicatie welke invloed heeft op de INR. Mocht u een middel voorschrijven dat gecontraïndiceerd is dan zal de apotheek met u contact opnemen met het verzoek een alternatief te kiezen. Indien er toch noodgedwongen een medicament met een interactie wordt afgeleverd dan wordt de trombosedienst hiervan per fax op de hoogte gebracht. Dit zal kunnen leiden tot een dosisaanpassing van de VKA en/of een vervroegde INR-controle. Een up-to-date database van de interacties is te vinden op de website www.fnt.nl

Voorgenomen ingrepen