Het starten & aanmelden van patiënten

Bij het starten van de behandeling met vitamine-K-antagonisten zijn de belangrijkste items een goede overdracht van gegevens aan de trombosedienst en het kiezen van een gestandaardiseerde startdosering. Onderstaande instructies vindt u ook terug op de achterzijde van het aanmeldformulier.

Overdracht van gegevens

Voor het aanmelden van de gegevens heeft de trombosedienst blokjes met aanmeldformulieren aan de behandelaars ter beschikking gesteld. U kunt deze bij ons nabestellen.

Het formulier is zo opgesteld dat u het snel en eenvoudig kunt invullen. Het goed invullen is van groot belang voor de patiënt. Neemt u dan ook even de tijd om de gestelde vragen volledig en juist te beantwoorden.

Aanmelden van de patiënt

Huisartsen en verpleeghuisartsen kunnen de aanmelding doorfaxen naar de trombosedienst (0318-622653). Telefonisch aanmelden via de intercollegiale lijn (0318-624191) kan ook en heeft tijdens kantooruren de voorkeur. Na telefonische aanmelding dient u nog wel het aanmeldformulier naar de trombosedienst te sturen.

Specialisten uit ziekenhuis Gelderse Vallei hebben bovendien de mogelijkheid een patiënt aan te melden door een aanmeldformulier per interne post te verzenden.

mf

Starten van de behandeling

Startdosering
Door een gestandaardiseerde startdosering voor 3 (eventueel 4) dagen te geven is het beter te voorspellen wat de uiteindelijke individuele dosering voor de patiënt zal zijn. Hierdoor hoeft deze minder geprikt te worden en zal eerder een therapeutische INR bereikt worden. De eerste INR na een gestandaardiseerde startdosering is, in combinatie met de leeftijd van de patiënt, een redelijke voorspeller van de uiteindelijke dosis.

De startdoseringen zijn afhankelijk van de leeftijd:

Patiënt tot 70 jaar:

+ Fenprocoumon 3 mg dag1: 3 tabl. dag2: 2 tabl. dag3: 1 tabl. (dag4: 1 tabl.)

+ Acenocoumarol 1 mg dag1: : 6 tabl. dag2: 4 tabl. dag3: 2 tabl. (dag4: 2 tabl.)

Patiënt vanaf 70 jaar of met een relatieve contra-indicatie:

+ Fenprocoumon 3 mg dag1: 2 tabl. dag2: 1 tabl. dag3: ½ tabl. (dag4: ½ tabl.)

+ Acenocoumarol 1 mg dag1: 3 tabl. dag2: 2 tabl. dag3: 1 tabl. dag4: 1 tabl.

Inname tabletten en controle trombosedienst

De patiënt dient de tabletten om circa 18 uur ’s avonds in te nemen. De trombosedienst neemt met de patiënt contact op en zal de eerste keer thuis prikken om uitgebreid uitleg over de behandeling te kunnen geven. Stuurt u de patiënt dus niet naar één van onze prikposten.