Het starten & aanmelden van patiënten

Overdracht van gegevens

Voor het aanmelden van de gegevens heeft de trombosedienst blokjes met aanmeldformulieren aan de behandelaars ter beschikking gesteld. U kunt deze bij ons nabestellen.

Aanmelden van de patiënt

Voor huisartsen en verpleeghuisartsen heeft tijdens kantooruren telefonisch aanmelden de voorkeur via de intercollegiale spoedlijn (0318-624191). Na telefonische aanmelding dient u nog wel het aanmeldformulier naar de trombosedienst te sturen.

Buiten kantooruren kan de aanmelding verstuurd worden via de beveiligde mail van Zorgspoor: Flymail, of via een eigen beveiligde mail.

mf

Starten van de behandeling

Startdosering
Door een gestandaardiseerde startdosering voor 3 (eventueel 4) dagen te geven is het beter te voorspellen wat de uiteindelijke individuele dosering voor de patiënt zal zijn. Hierdoor hoeft deze minder geprikt te worden en zal eerder een therapeutische INR bereikt worden. De eerste INR na een gestandaardiseerde startdosering is, in combinatie met de leeftijd van de patiënt, een redelijke voorspeller van de uiteindelijke dosis.

De startdoseringen zijn afhankelijk van de leeftijd:

Patiënt tot 70 jaar:

Acenocoumarol 1 mg                                                 Fenprocoumon 3 mg

dag 1:  6 tabl.                                                              dag 1: 3 tabl.
dag 2: 4 tabl.                                                               dag 2: 2 tabl.
dag 3: 2 tabl.                                                               dag 3: 1 tabl.
dag 4: 2 tabl.                                                               dag 4: 1 tabl.

Patiënt vanaf 70 jaar of met een relatieve contra-indicatie:

Acenocoumarol 1 mg                                                 Fenprocoumon 3 mg

dag 1: 3 tabl.                                                               dag 1:   2 tabl.
dag 2: 2 tabl.                                                               dag 2:   1 tabl.
dag 3: 1 tabl.                                                               dag 3: ½ tabl.
dag 4: 1 tabl.                                                               dag 4: ½ tabl.

Inname tabletten en controle trombosedienst

De inname van de tabletten is ’s avonds na 18:00 uur.
De trombosedienst neemt met de patiënt contact op en zal de eerste keer thuis prikken om uitgebreid uitleg over de behandeling te geven. Stuurt u de patiënt dus niet naar één van onze prikposten.