Om de kwaliteit van onze organisatie te kunnen waarborgen worden er regelmatig  tevredenheidsonderzoeken  gehouden onder cliënten en ketenpartners.

Als gecertificeerde organisatie willen we  zorgen voor een structuur waarin knelpunten vroegtijdig worden onderkent, zodat deze op een gedegen en bevredigende wijze opgelost kunnen worden.

Het tevredenheidsonderzoek onder onze ketenpartners vindt u hier: