Belangrijke informatie en bijzonder situaties

Belangrijke informatie:

 

+ U neemt de tabletten in volgens het schema op uw doseerkalender. Neemt u de tabletten in op een vast tijdstip na 18:00 uur.

+Wij verzoeken u wijzigingen tijdig door te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijzigingen van uw adres, telefoonnummer, ziektekostenverzekering, huisarts, etc.

+Bloedafname aan huis kan alleen plaatsvinden wanneer dit op medische gronden strikt noodzakelijk is.

+Indien u thuis geprikt wordt en verhinderd bent op de controledatum, geeft u dit minimaal 24 uur van te voren aan ons door.

+Neem uw doseerkalender mee bij uw bezoek aan uw arts(en).

Bijzondere situaties

 

Waarschuw de trombosedienst en de huisarts indien u gevallen bent op uw hoofd of u heeft uw hoofd ernstig gestoten.

+ Bent u zwanger of heeft u een zwangerschapswens? Neemt u dan direct contact op met de behandelend arts en de trombosedienst.