Adviezen & instructies

Algemene instructies

 

+ Houd u steeds stipt aan het opgegeven aantal tabletten. Neem de tabletten ’s  avonds in rond 18.00 uur vóór of na de avondmaaltijd.

+ Geef wijzigingen in uw adres, telefoonnummer, ziektekostenverzekering,      huisarts etc. tijdig door.

+Doe de trombosedienst een schriftelijke bevestiging van uw behandelend arts  toekomen, als u mag stoppen met antistollingstabletten.

+Bloedafname aan huis kan alleen plaatsvinden als dit op medische gronden    beslist noodzakelijk is.

+Indien u thuis geprikt wordt en verhinderd bent op de controledatum, wilt u dit  dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven. Als u niet afzegt, kan de  trombosedienst een wegblijf tarief in rekening brengen.

+Toon uw laatste doseerbrief bij ieder bezoek aan de huisarts, tandarts of specialist.

+De trombosedienst heeft een klachtenreglement. Voor informatie hierover kunt  u contact met ons opnemen.

+Alcohol mag, maar met mate (1 à 2 glazen per dag).

Bijzondere situaties

 

Waarschuw de trombosedienst en de huisarts bij ongevallen en bloedingen    (neus-, huidbloeding, bloed in urine enz.).

Waarschuw de trombosedienst bij ziekte, koorts, diarree of braken.

Geef de trombosedienst elke medicijnwijziging (starten, stoppen), ook van zelf  gekochte medicijnen, op de eerstvolgende werkdag door, tenzij de apotheek  aangeeft dat dit door heen verzorgd wordt.

Neem geen Aspirine of soortgelijke pijnstillers. Pijnstillers die wel mogen:  Paracetamol, Panadol, Hedex en Witte Kruispoeders.

+Waarschuw de trombosedienst 1 week tevoren wanneer u een tandheelkundige of een andere medische ingreep moet ondergaan.

Waarschuw de trombosedienst wanneer u in een ziekenhuis wordt opgenomen.  Informeer bij ontslag of u opnieuw bent aangemeld bij de trombosedienst en of  uw laatste INR-uitslag, dosering en de reden van opname zijn doorgegeven.

Neem direct contact op met de behandelend arts en de trombosedienst bij  zwangerschap of zwangerschapswens.