Adviezen & instructies

Belangrijke informatie:

 

+ U neemt de tabletten in volgens het schema op uw doseerkalender. Neem de tabletten in op een vast tijdstip na 18:00 uur.

+ Geef wijzigingen tijdig door zoals bijvoorbeeld uw adres, telefoonnummer, ziektekostenverzekering, huisarts, etc.

+Bloedafname aan huis kan alleen plaatsvinden wanneer dit op medische gronden strikt noodzakelijk is.

+Indien u thuis geprikt wordt en verhinderd bent op de controledatum, wilt u dit minimaal 24 uur van te voren doorgeven.

+Neem uw doseerkalender mee bij uw bezoek aan uw arts(en).

Bijzondere situaties

 

Waarschuw de trombosedienst en de huisarts bij ongevallen en bloedingen    (neus-, huidbloeding, bloed in urine enz.).

Waarschuw de trombosedienst bij ziekte, koorts, diarree of braken.

Geef de trombosedienst elke medicijnwijziging (starten, stoppen), ook van zelf  gekochte medicijnen, op de eerstvolgende werkdag door, tenzij de apotheek  aangeeft dat dit door heen verzorgd wordt.

Neem geen Aspirine of soortgelijke pijnstillers. Pijnstillers die wel mogen:  Paracetamol, Panadol, Hedex en Witte Kruispoeders.

+Waarschuw de trombosedienst 1 week tevoren wanneer u een tandheelkundige of een andere medische ingreep moet ondergaan.

Waarschuw de trombosedienst wanneer u in een ziekenhuis wordt opgenomen.  Informeer bij ontslag of u opnieuw bent aangemeld bij de trombosedienst en of  uw laatste INR-uitslag, dosering en de reden van opname zijn doorgegeven.

Neem direct contact op met de behandelend arts en de trombosedienst bij  zwangerschap of zwangerschapswens.