Clientenraad

Cliëntenraad Trombose Diensten

De Trombosedienst Neder Veluwe is aangesloten bij de Cliëntenraad Trombose Diensten.

In een cliëntenraad krijgen cliënten/patiënten de kans om mee te praten en te beslissen over zaken die hen aangaan. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Wie hebben er zitting in de cliëntenraad?

De cliëntenraad wordt gevormd door een aantal cliënten, die zelf onder behandeling zijn van een trombosedienst. De leden hebben hierin zitting op persoonlijke titel voor een periode van 4 jaar met een mogelijkheid tot verlenging met nog eens 4 jaar. De cliëntenraad wordt professioneel ondersteund door een Klankbordgroep waarin vertegenwoordigers van diverse aangesloten trombosediensten zitting hebben.

Wat doet de cliëntenraad:

  • behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de trombosedienst. Met name wordt er gelet op de kwaliteitsaspecten, zoals die worden beleefd door de cliënten;
  • kan onder andere gevraagd en ongevraagd opvattingen kenbaar maken via een gestructureerd overleg;
  • krijgt alle informatie van de trombosedienst die nodig is om haar taak te kunnen uitoefenen.
  • daartoe overlegt de CTD regelmatig met de directie over het beleid van de trombosedienst;
  • wordt gehoord en mag adviseren in geval van fusie of samenwerking;
  • vindt de cliëntenraad dat er sprake is van wanbeleid? Dan kan men de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vragen dit te onderzoeken.
  • kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of de Raad van Toezicht. De CTD mag ten minste 1 persoon voordragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht.
  • komt meerdere keren per jaar bijeen.

 

Volg onderstaande link om de website van de Cliëntenraad te bezoeken.

ctdnl