Melden bijzonderheden

Wat te doen bij

 

 De volgende situtaties in ieder geval melden:   Wanneer melden?
  1. U heeft een spontante ‘blauwe plek’, groter dan 10 cm.   Zo spoedig mogelijk
  2. U heeft langer dan 30 min. een spontane bloedneus.   Zo spoedig mogelijk
  3. U heeft een andere bloeding (bijv. bij braken, bij de
ontlasting of in de urine)
  Zo spoedig mogelijk
  4. U heeft letsel met grote blauwe plekken of een hoofdletsel.   Zo spoedig mogelijk
  5. U heeft de tabletten van de Trombosedienst vergeten in te
nemen of u heeft een verkeerd aantal ingenomen.
  Zo spoedig mogelijk
  6. U heeft geen doseerbrief ontvangen.   Dezelfde dag
  7. Bij u is een bijkomende ziekte geconstateerd.   Eerst volgende werkdag
  8. U bent ziek en heeft koorts die hoger is dan 38,5 °C.   Eerst volgende werkdag
  9. U heeft diarree of u moet braken.   Eerst volgende werkdag
  10. U ondergaat een tandheelkundige behandeling, diepe
injecties of een medische ingreep.
  Eerst volgende werkdag
  11. U start of stopt met het gebruik van een ander medicijn
(behalve Paracetamol, dit hoeft u niet te melden).
  Eerst volgende werkdag