Zelfmanagement

Zelfmanagement

Het is mogelijk uw eigen INR zelf te meten en uw hoeveelheid tabletten zelf vast te stellen.
Binnen de Trombosedienst Neder-Veluwe zijn nu (2016) ongeveer 1000 mensen getraind
voor het gebruik van deze zelfmeetapparatuur. Zij meten op gezette tijden zelf hun INR.
Bij de trombosedienst Neder Veluwe gebruiken we het zelfmeetapparaat Coagucheck XS, van de firma Roche en de INRatio van de firma Alere. Voor de communicatie over de INR-uitslagen en de dosering gebruikt de trombosedienst het beveiligde internetsysteem (”digitaal logboek”) van de firma Portavita.
Zelfmeten en zelfdoseren hebben het voordeel dat cliënten zich meer bij de behandeling betrokken voelen, meer vrijheid hebben en mobieler zijn.

Wie komen in aanmerking?

In principe komt iedere cliënt in aanmerking waarbij er geen redenen bestaan aan de capaciteiten van de cliënt ten aanzien van zelfmeten / zelfdoseren te twijfelen en die door de beginfase van de behandeling heen is (meestal na 6 tot 8 weken). Bij voorkeur is het een cliënt welke langer dan 3 maanden tot een half jaar antistolling moet gebruiken bij de trombosedienst, omdat het trainingstraject alleen al 3 maanden tijd kost en ook relatief duur is.

Wat kost zelfmeten / zelfdoseren?

De kosten zijn afhankelijk van de tarieven welke met de verzekeraar zijn afgesproken.
Voor de eerste 3 maanden training is dat een bedrag tussen € 250 en € 310, vervolgens geldt per (deel van) een kwartaal begeleiding een bedrag € 120 en € 150.
Een jaar begeleiding kost dus tussen de € 500 en € 600. Ter vergelijk: de kosten van een jaar behandeling met behulp van bloedafname variëren van ongeveer € 180 voor iemand die niet zo vaak gecontroleerd hoeft te worden en op een prikpost komt tot € 600 voor iemand die vaak en thuis gecontroleerd moet worden.

Uw ziektekostenverzekeraar zal de behandeling vergoeden, mits de richtlijnen, zoals door de FNT (Federatie Nederlandse Trombosediensten) zijn opgesteld, worden gevolgd. De behandeling door een trombosedienst valt wel onder het eigen risico, zodat u er een nota van de verzekeraar van kunt krijgen.

Hoe leert u zelfmeten?

Om u zelf te kunnen meten, dient u een training te volgen. U kunt kiezen uit 2 mogelijkheden:
+ De training in groepsverband
Bij deze training in groepsverband van maximaal 8 personen wordt u 2 middagen of 2 avonden met een tussenpozen van 1 week of 2 weken door onze trainsters geïnstrueerd. Tijdens de eerste trainingsdag krijgt u een zelfmeetapparaat van ons in bruikleen en wordt u uitgelegd hoe het apparaat gebruikt moet worden.
Tevens krijgt u een theoretische uitleg over de behandeling door de trombosedienst. Vervolgens gaat u een week of twee weken oefenen. Bij de tweede trainingdag wordt uw zelfmeettechniek getoetst en krijgt u uitleg over het gebruik het digitale logboek.

De internettraining (individueel)
Bij deze training kunt u zichzelf thuis leren meten. Er worden 2 afspraken gemaakt van 40 min met een tussenpozen van 1 week of 2 weken.
Bij de eerste trainingsafspraak krijgt u van de Trombosedienst instructie mee en het zelfmeetapparaat met bijbehorende materialen in bruikleen.
U gaat thuis de internet training doorlopen en de meegegeven informatie doornemen en oefenen in het prikken.

Bij de tweede afspraak wordt door een van de trainers gecontroleerd of u op de juiste wijze prikt en wordt de meegegeven stof met u doorgenomen.
In principe bent u daarna in staat u zelf te controleren. De eerste 3 maanden zit u in de trainingsfase en krijgt u het advies zich wekelijks te controleren om de vaardigheid in het prikken te vergroten. Na 3 maanden komt u voor een controle voor het behalen van een certificaat en sluit u indien mogelijk de trainingsfase af en komt u in de begeleidingsfase. Na de training komt u nog 1 keer na 3 maanden en vervolgens tenminste iedere 6 maanden terug bij een van onze trainsters van het zelfmeetcentrum in Veenendaal. Tijdens deze controles worden uw zelfmeetapparaat en uw priktechniek gecontroleerd, u krijgt dan steeds de benodigde materialen mee die u voor het zelfmeten nodig heeft.

Hoe leert u zelfdoseren?

Na het behalen van het certificaat is het mogelijk een eenmalige doseer cursus te volgen. Deze cursus wordt enkele malen per jaar gegeven in Ede.
Daarna kunt u in de meeste gevallen zelf uw dosering bepalen. In moeilijke situaties doseert de trombosedienst.

De trombosedienst kan zien welke dosering u zichzelf geeft en bij verkeerd doseren ingrijpen. U krijgt op deze manier zoveel mogelijk vrijheid en verantwoordelijkheid, zonder dat wij u aan uw lot over laten. Op deze manier is zelfdoseren even effectief en veilig als doseren door de trombosedienst.

Bereikbaarheid?

Iedere werkdag tussen 10.00 -11.00 uur en tussen 15.00 – 16.00 uur is er een telefonisch spreekuur, speciaal voor zelfmetende en/of zelfdoserende patiënten. Hier kunt u praktische zaken regelen en vragen stellen. De training en begeleiding vindt plaats in het gezondheidscentrum aan de Nijverheidslaan 1b in Veenendaal.

Hoe meldt u zich aan voor de cursus zelfmeten?

Indien u interesse hebt om zelf te gaan meten en eventueel zelf te doseren, dan kunt u zich bij ons aanmelden door een aanmeldingsformulier in te vullen. Deze aanmeldingsformulieren zijn bij iedere bloedafname-medewerker te verkrijgen. U kunt zich ook per e-mail aanmelden op tzt@trombosedienst-ede.nl, of een eigen brief aan de bloedafname-medewerker meegeven.

Vermeldt u in deze gevallen in ieder geval het volgende:

+Achternaam
+Voorletter(s)
+Straat en huisnummer
+Postcode en woonplaats
+Uw patiëntnummer
+Uw telefoonnummer(s)
+Uw eventuele emailadres