Zelfmanagement

Zelfmanagement

Het is mogelijk uw eigen INR zelf te meten en uw hoeveelheid tabletten zelf vast te stellen.
Binnen de Trombosedienst Neder-Veluwe zijn er ongeveer 1000 zelfmetende cliënten.  Zij bepalen zelf hun INR-waarde met behulp van point of care apparatuur.
Bij de trombosedienst Neder Veluwe gebruiken we het zelfmeetapparaat Coagucheck XS of de Coaguchek INRange, beide van de firma Roche.
Voor de communicatie over de INR-uitslagen en de dosering gebruikt de trombosedienst het beveiligde internetsysteem (”het digitaal logboek”) van de firma Portavita.
Zelfmeten en zelfdoseren hebben het voordeel dat cliënten zich meer bij de behandeling betrokken voelen, meer vrijheid hebben en mobieler zijn.

Wie komen in aanmerking?

In principe komt iedere cliënt in aanmerking waarbij er geen redenen bestaan aan de capaciteiten van de cliënt ten aanzien van zelfmeten / zelfdoseren te twijfelen .
Bij voorkeur is de termijn waarin u antistolling moet gebruiken langer dan 3 maanden tot een half jaar, omdat het trainingstraject alleen al 3 maanden tijd kost, veel inspanning van u vraagt en relatief prijzig is.
Voor cliënten die kortdurend antistolling moeten gebruiken, die graag willen zelfmeten en geen bezwaar hebben tegen het 3-wekelijks meten van de INR waarde is dit uiteraard mogelijk.

Hoe leert u zelfmeten?

Om u zelf te kunnen meten, wordt er een training gevolgd. U kunt kiezen uit 2 mogelijkheden:

 

1) Training in groepsverband
Bij deze training in groepsverband van maximaal 8 personen wordt u 2 middagen of 2 avonden met een tussenpozen van 1 week of 2 weken door onze trainsters geïnstrueerd. Vaak zullen deze cursussen plaatsvinden in het Ziekenhuis de Gelderse Vallei te Ede.

 • Tijdens de eerste trainingsdag krijgt u een zelfmeetapparaat van ons in bruikleen en wordt u uitgelegd hoe het apparaat gebruikt moet worden.
  Tevens krijgt u theoretische informatie over de antistollingsbehandeling door de trombosedienst.
  Vervolgens gaat u een week of twee weken oefenen.
 • Op de tweede trainingsdag wordt uw zelfmeettechniek getoetst en krijgt u uitleg over het gebruik van het digitale logboek.

 

2) Individuele training m.b.v. E-learing module via het internet.

Bij deze training kunt u zichzelf thuis leren prikken en de INR waarde meten.
Er worden 2 afspraken gemaakt van ongeveer 40 min. met een tussenpoos van 1 week of 2 weken.

 • Bij de eerste trainingsafspraak krijgt u van de Trombosedienst instructie en ontvangt u het zelfmeetapparaat met de bijbehorende materialen in bruikleen.
  U doorloopt thuis de E-learning training, stelt uw zelfmeet apparaat in a.h.v. de meegegeven instructies en oefent een flink aantal keer in het prikken.
 • Bij de tweede afspraak wordt door een van de trainers gecontroleerd hoe uw priktechniek is en wordt de meegegeven stof met u doorgenomen.
 • Locatie van de training: Trainingscentrum Zelfmanagement Trombosedienst in Veenendaal. (Nijverheidslaan 1b)

 

Trainingsfase zelfmeten
Na de training bent u in staat zelf uw INR te meten. De eerste 3 maanden zit u in de trainingsfase en is het advies vaak een INR te meten. U maakt een persoonlijke afspraak met uw trainster of de meting eens per week of eens per 3 weken kan plaatsvinden.

Begeleidingsfase zelfmeten
3 Maanden na het starten met zelfmeten wordt uw vaardigheid beoordeeld door een van onze trainsters van het Zelfmeetcentrum. U ontvangt (bij goedkeuring van uw vaardigheid) een certificaat.
U sluit de trainingsfase af en u gaat over naar de begeleidingsfase.
In de begeleidingsfase komt u bij start minimaal eenmaal per 6 maanden terug bij een van onze trainsters van het Zelfmeetcentrum en na verloop van tijd eens per jaar.
Tijdens deze afspraken ontvangt u de materialen die u nodig heeft voor het zelfmeten, wordt uw zelfmeetapparaat geverifieerd en uw priktechniek gecontroleerd.

Hoe leert u zelfdoseren?

Het mogelijk een eenmalige doseercursus te volgen. U kunt deze cursus volgen nadat u gestart met met uw opleiding Zelfmanagement. De doseercursus wordt enkele malen per jaar gegeven en vindt over het algemeen plaats in het ziekenhuis de Gelderse Vallei te Ede.
Daarna kunt u aan de hand van de instructies zelf uw dosering bepalen. In moeilijke situaties doseert de trombosedienst.
De trombosedienst kan zien welke dosering u zichzelf geeft en bij verkeerd doseren de dosering aanpassen. U krijgt op deze manier zoveel mogelijk vrijheid en verantwoordelijkheid, zonder dat wij u aan uw lot over laten.
Op deze manier is zelfdoseren even effectief en veilig als doseren door de trombosedienst.

Bereikbaarheid Trainingscentrum Zelfcontrole

Iedere werkdag is de trombosedienst te bereiken tussen 09:00-12:30 en 13:30 en 17:00 uur. Vraagt u naar de medewerker van het zelfmeetcentrum. In de meeste gevallen wordt u dezelfde dan nog terug gebeld.
U belt hiervoor met ons hoofdnummer 0318-623632.

Hoe meldt u zich aan voor de cursus zelfmeten?

Indien u interesse hebt om zelf te gaan meten en eventueel zelf te doseren, dan kunt u zich bij ons aanmelden door een aanmeldingsformulier in te vullen.
Deze aanmeldingsformulieren zijn via iedere bloedafname-medewerker te verkrijgen. U ontvangt dan een informatiepakket zelfmanagement over de post.

Adres Trainingscentrum Zelfcontrole Trombosedienst Gelderse Vallei

Gezondheidscentrum Veenendaal
1e etage, Trombosedienst en Bloedafname
Nijverheidslaan 1-3,
3903 AL Veenendaal